Skip to main content

Wie zijn wij?

Bike Project BVBA is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met maatschappelijke zetel gevestigd te Lange Koepoortstraat 47, 2000 Antwerpen, met KBO nummer: 0830 236 757 .

U kan ons contacteren via volgende algemene coördinaten:

Bike Project BVBA
Lange Koepoortstraat 47
2000 Antwerpen
daan@bikeproject.be
+32(0)3/770 76 00
BTW: BE0830 236 757

De verantwoordelijke voor de verwerking, Bike Project BVBA respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

  • Identificatiegegevens, die wij opvragen om bestellingen te kunnen factureren en verzenden.
   • Voornaam
   • Familienaam
   • Adres (straat, nr, postcode, gemeente)
   • telefoon
   • email
  • Uw IP-adres, uw surfgedrag en uw herkomst, voor meer informatie hierover raadpleeg de cookiepolicy.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Verwerken bestelling, verzenden en afleveren goederen, contacteren indien er een terugroepingsactie is.

 • Klantenbeheer (Contractuele noodzaak)
 • Leveranciersbeheer (Contractuele noodzaak)
 • Direct marketing (Toestemming)

Indien wij uw persoonsgegevens verder zouden verwerken voor een ander doeleinde van degene die hierboven vermeld worden, zullen wij u hiervan voorafgaand op de hoogte brengen.

Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

 • Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.
 • De enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:
  • U geeft uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming daartoe;
  • Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken;
  • Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven;

Concreet worden uw persoonsgegevens gedeeld of kunnen zij gedeeld worden met volgende derden om de daarnaast aangegeven redenen: Een eventuele pakketbezorgdienst, bPost.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden. Dit betekent dat uw gegevens zullen verwijderd worden uit onze bestanden na verloop van 7 jaar.
Onafhankelijk van deze periode waarin wij uw persoonsgegevens bewaren, verwijderen wij eveneens uw persoonsgegevens indien u ons daar expliciet om verzoekt via hogerstaande contactgegevens.

Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hogerstaande contactgegevens.

 • Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.
 • De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.
 • Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.
 • Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:
  • Gegevensbeschermingsautoriteit
   • Drukpersstraat 35
   • 1000 Brussel
   • +32 (0)2 274 48 00
   • contact@apd-gba.be

 

Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U kan ons contacteren via hogerstaande contactgegevens.
De contactpersoon inzake vragen of klachten omtrent het verwerken van persoonsgegevens is Daan Terclavers, rechtstreeks te bereiken via e-mail: privacy@bikeproject.be en telefoon: +32 (0)3 770 76 00.